اين شركت در بهمن ماه سال 1354 (1976ميلادي) تحت شماره 24120 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران تحت عنوان شركت توليدي قند جوين به ثبت رسيد سپس در ديماه 1355 (1977 ميلادي ) به شركت كشت و صنعت جوين تغيير نام يافته است ، و مجددا” در سال 1380 (2001) به نام شركت سهامي عام كشت و صنعت جوين تبديل و در حال حاضر با سرمايه (745.524.000.000 ریال )  منقسم به 7.455.240.000 سهم به فعاليت خود ادامه مي دهد.


اعضاي هيات مديره شركت كشت و صنعت جوين عبارتند از :

 1. آقای مهندس سید محمد حسینی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
 2. آقای غلامرضا محمدپور مقدم (رئیس هیئت مدیره)
 3. آقای سید محمد موسوی (نایب رئیس هیئت مدیره)
 4. آقای علی معدنی(عضو هیئت مدیره)
 5. آستان قدس رضوی(عضو هیئت مدیره)

موضوع شركت: 


تاسيس كارخانه قند و بهره برداري از آن به منظور توليد شكر و محصولات جانبي و خريد مواد اوليه و فروش توليدات كارخانه و انجام كليه امور بازرگاني و صنعتي مرتبط با آن، همچنين فعاليت در امور كشاورزي و دامپروري ، باغات و… مرتبط با موضوعات فعاليت فوق مي باشد.

اهم فعاليت هاي شركت كشت و صنعت جوين :

شركت كشت و صنعت جوين در حال حاضر در چند محور عمده مشغول به فعاليت بوده كه مهمترين آنها عبارتند از :

 •  كارخانه قندجوين باظرفيت 5000 تن مصرف چغندرقنددرشبانه روز
 • کارخانه اسیدسیتریک جوین با ظرفیت تولید سالانه 20 هزار تن
 •  كشاورزي بخش مردمي (به منظورتوليد چغندرقند واستقرار ايستگاههاي مكانيزاسيون متعدد در حوزه هاي مختلف جهت تحویل چغندر قند پیمانکاران
 • کاشت چغندر پاییزه در استان گلستان و ارائه خدمات به پیمانکاران
 • تولید انواع بذور ذرت،گندم و … با بهترین کیفیت
 • سردخانه 5000 تنی دو مداره

مهمترين توليدات اين شركت و واحدهای اقماري آن براي فروش عبارتند از :

شكر 50 كيلوگرمی ، اسیدسیتریک در 2 گرید منوهیدرات و آنهیدروز ،ملاس،تفاله ،انواع نهال لیبل دار، گوشت سفيد و قرمز ، شير  ، غلات ، ذرت علوفه اي ، يونجه ، صيفي جات و انواع بذور ذرت – گندم – يونجه و…،

محصولات باغي از قبيل :

انواع انگور و بادام و ميوه هاي هسته دار و دانه اي ، نهال لیبل دار درختان مثمر و غير مثمر ، ادوات كشاورزي و …..


جدول درصد و تعداد سهام سهامداران شركت كشت و صنعت جوين

جدول افزايش وكاهش سرمايه شركت 

تاريخافزايش ياكاهشمبلغ سرمايه
1355/12/24 افزایش 400 ميليون ريال
1356/11/424افزایش1200 ميليون ريال
1357/02/14 افزایش 1450 ميليون ريال
1367/03/04 کاهشيك ميليون ريال
1377/03/04 افزایش دو ميليارد ريال
1379/03/23 افزایش 26 ميليارد ريال
1380/07/07 افزایش 52 ميليارد ريال
1380/08/28 افزایش 78 ميليارد ريال
1384/10/23   افزایش  156 ميليارد ريال
1386/04/30  افزایش  234ميليارد ريال
1389/08/24 افزایش 351 ميليارد ريال
 1391/07/13 افزایش421/2 میلیارد ریال