دانشگاه جامع علمی – کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربهٔ اجرایی می‌باشند تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی–کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقدام می‌کند.

 هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

مرکز علمی کاربردی کشت و صنعت جوین

مرکز علمی کاربردی کشت و صنعت جوین در مهر ماه سال 1390 با مجوز شرکت کشت و صنعت جوین مربوط به ارگان وزارت صنعت، معدن تجارت و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردید.

مرکز علمی کاربردی کشت و صنعت جوین در سه زیر گروه صنعت، کشاورزی و مدیریت خدمات اجتماعی دارای حدود   450 دانشجو می باشد.

رشته های مربوط به زیرگروه صنعت عبارتند از :

الف: کاردانی فنی مکانیک

ب: کاردانی فنی کامپیوتر

ج: کاردانی فنی برق

د: کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی

ه: کاردانی فنی صنایع قند

و: کارشناسی فنی صنایع قند

 رشته های مربوط به زیرگروه کشاورزی عبارتند از :

الف: کاردانی فنی عمران اراضی

ب: کاردانی فنی گیاه پزشکی

و رشته های مربوط به زیرگروه مدیریت و خدمات اجتماعی شامل موارد ذیل می باشد :

الف: کاردانی حرفه ای حسابداری

ب: کاردانی حرفه ای بازاریابی

ب: کارشناسی حرفه ای حسابداری

 *** تعداد اساتید همکار با این مرکز نیز حدود 50 نفر و تعداد کل دانشجویان در حال حاضر  444 نفر می باشد.