اهم فعالیتهای این شرکت شامل موارد ذیل میگردد :

– خرید و فروش شکر سفید

– تولید و عرضه قند حبه

– بسته بندی شکر در بسته های 1 تا 10 کیلو گرمی