تأسیس کارخانه قند و بهره برداری از آن به منظور تولید شکر و محصولات جانبی و خرید مواد اولیه و فروش تولیدات کارخانه و انجام امور بازرگانی و صنعتی مرتبط با آن و همچنین فعالیت در امور کشاورزی و دامپروری وعملیات تجاری و سرمایه گذاری مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت کشت و صنعت جوین می باشد.

ظرفیت رسمی این کارخانه در ابتدا 2000 تن مصرف چغندر قند در شبانه روز بوده و هم اینک با ظرفیت اسمی ۵ هزار تن مصرف چغندر قند در شبانه روز به عنوان بزرگترین کارخانه قند مصرف کننده چغندر در ایران فعالیت می نماید ، محصول کارخانه قند جوین در حال حاضر شکر سفید با کیفیت بالا و با نشان استاندارد می باشد.

محصولات: