بیش از 240 میلیارد تومان بابت خرید چغندر قند به کشاورزان پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، روز شنبه 1402/08/20مدیرمالی شرکت کشت و صنعت جوین در راستای اطلاع رسانی به روز از میزان خرید چغندر قند گفت: تاکنون با خرید بیش از 77 هزار تن چغندرقند، بالغ بر 240 میلیارد تومان به چغندرکاران پرداخت شده است. آقای صالح با اشاره به جدول زمان بندی پرداخت مطالبات چغندرکاران تصریح کرد: پیرو جدول زمانی، در تاریخ 2 آبان، 3 میلیارد تومان، در تاریخ 13 آبان 33 میلیارد تومان و در تاریخ 20 آبان ماه نیز 64 میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است. مدیرمالی شرکت کشت و صنعت جوین گفت: در مجموع در آبان ماه بیش از 100 میلیارد تومان بابت خرید چغندرقند پرداخت شده است. وی میزان خرید چغندر قند را تا این لحظه بیش از 77هزار تن برآورد کرد و افزود: شرکت کشت و صنعت جوین در مجموع بالغ بر 240 میلیارد تومان پرداختی داشته است.