مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت جوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، در روز پنجشنبه 1402/08/25 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت جوین در محل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور درصد مالکیتی 82/44% سهامداران برگزار شد؛ مواردی از جمله استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد به عنوان دستور جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

شرکت کشاورزی برکت جوین، شرکت سرمایه گذاری صباجهاد، فراسازان سمنان، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن، سازمان اقتصادی رضوی، سهام ایثارگران و سایر سهامداران حقیقی، حاضران در این مجمع بودند.

آقایان حسینعلی یوسفعلیزاده به عنوان رئیس مجمع، احمد عجمی و محمدحسین پیرانیان به عنوان ناظر و علی اکبر صالح به عنوان منشی مجمع، اعضای هیئت رییسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت جوین بودند.

در این مراسم، میزان سود خالص شناسایی شده منتهی به  1402/04/31، 8/533/288میلیون ریال و سود نقدی اختصاصی به هر سهم نیز 450 ریال اعلام شد.

همچنین،  موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

روزنامه قدس نیز با رأی حاضرین در مجمع به عنوان روزنامه کثیرالانتشار درج کننده آگهی های شرکت معرفی شد.

در خاتمه میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات مبلغ 30/000/000 میلیون ریال تعیین شد.