افتتاح پنج طرح با حضور استاندار محترم خراسان رضوی در شرکت کشت و صنعت جوین

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین با حضور استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای دکتر معتمدیان و هیئت همراه در مورخ چهارشنبه 1400/02/29 پنچ طرح بهره برداری رسید.

استاندار محترم ،مدیران کل،معاونین و مسئولین معزز شهرستان جوین در بدو ورود به شرکت کشت و صنعت جوین از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای واحد های مختلف شرکت بازدید بعمل آوردند،در ادامه سردخانه 5000 تنی دومنظوره با دستان پر خیر و برکت جناب آقای دکتر معتمدیان افتتاح گردید و در پایان از ناوگان مکانیزاسوین کشاورزی ،لودر کلینیر، پهبادهای کشاورزی و سیستم عکس های هوایی کشاورزی رونمایی شد.اعتبار اختصاص یافته به منظور افتتاح این طرح ها مبلغ بیش از 80 میلیارد تومان می باشد.