آگهی درخواست ثبت نام سهامداران محترم در سامانه سجام

احتراما به استناد ابلاغیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی بر الزام ثبت نام کلیه سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) بدینوسیله از سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483 درخواست می گردد در اسرع وقت با مراجعه به تارنمای www.sejam.ir نسبت به ثبت نام و احراز هویت خود اقدام فرمایند.