جمعی از سهامداران خراسان شمالی،از مجموعه کشت و صنعت جوین بازدید به عمل آوردند

همزمان با 15 تیر ماه 1401طی برنامه ای بخشی از سهامداران استان خراسان شمالی از شرکت کشت و صنعت جوین بازدید بعمل آوردند.در این برنامه از واحد های مختلف شرکت بازدید صورت آمد و در هر واحد مسئول مربوطه ؛ تاریخچه ،عملکرد و اهداف پیش رو را برای صاحبان سرمایه بازگو و ضمن ارائه اطلاعات به سوالات این عزیزان پاسخ دادند. در پایان سهامداران معزز ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عوامل در شرکت کشت و صنعت جوین بابت فراهم نمودن مقدمات بازدید سهامداران عزیز ، افزودند:خوشبختانه سهامداران محترم بعد از بازدید از مجموعه کشت و صنعت جوین و آگاهی از توانمندی های این شرکت احساس رضایت خود را اعلام می نمایند.