سوت پایان چهل پنجمین بهره برداری کارخانه قند جوین پس از 73 روز فعالیت به صدا درآمد

عملیات برداشت،تحویل و مصرف چغندر قند به کارخانه قند جوین پس از 73 روز فعالیت شبانه روزی پرسنل زحمتکش شرکت کشت و صنعت جوین با تحویل 244198 تن چغندر قند با عیار متوسط 17/47 درصد و تولید بیش از 32هزار تن شکر در حوزه های هفتگانه سلطان آباد،حکم آباد،نقاب،قزلقارشی،جعفرآباد،آزادوار و سوداغلن در مورخ1400/10/03 به پایان رسید.

به گزارش مدیر کشاورزی شرکت کشت و صنعت جوین در این بهره برداری بیش از 2600 نفر از کشاورزان چغندرکار با انعقاد قرارداد پس از چندین ماه عملیات کشت،داشت و برداشت،چغندر خود را به کارخانه قند جوین تحویل دادند.راندمان متوسط برداشت در هکتارچغندر قند بهره برداری سال جاری 51 تن در هکتار شده که اگر تنش های گرما و کم آبی سال جاری نبود می توانست این راندمان بیشتر از این باشد.

دکتر مهدی طلوعی نسب مدیر کشاورزی

دکتر مهدی طلوعی نسب افزودند:بهای کل چغندر تحویلی کارخانه قند جوین با احتساب هزینه های جانبی و کرایه ها قریب به 400 میلیارد تومان شد که بحول قوه الهی عمده این مبلغ پرداخت شده و فقط 7/5 درصد آن باقی مانده که عمدتا مربوط به کشاورزانی است که چغندر خود را  دیر تحویل کارخانه داده اند و یا حسابهای فی ما بین دارند.امید است که ان شاا… طی ماه جاری یا روزهای آینده این مبلغ هم تسویه حساب شود.در پایان این گفتگو مدیر کشاورزی شرکت کشت و صنعت جوین ضمن تشکر از همکاری صمیمانه کلیه کشاورزان محترم چغندرکار و تبریک برای تحویل و مصرف موفق چغندر قند در سال جاری به کشاورزان عزیز و کلیه پرسنل بخش کشاورزی و کارخانه قند اعلام کرد بزودی پس از آماده شدن امور پیمان چغندر سال آینده ، کلاسهای آموزشی آغاز خواهد شد.وی در مورد چغندر پاییزه استان گلستان نیز اعلام کردند:در سال جاری کارخانه های قند جوین،شیروان و شاهرود در استان گلستان پیمان چغندر قند دارند که کارخانه قند جوین با کشت قریب به سه هزار هکتار بیشترین سهم چغندر پاییزه را به خود اختصاص داده و در حال حاضر وضعیت چغندر پاییزه گلستان بسیار مطلوب می باشد و امید است ان شاا… برداشت بسیار خوبی را در پایان بهار سال1401 در گلستان داشته باشیم