بازدید مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای دکتر مجبی نماینده محترم مجلس از شرکت کشت و صنعت جوین

مدیران وزارت کار جناب آقایان دکتر رامین اسدی مدیر محترم پروژه سرمایه گذاری طرح اشتغال فراگیر و روستایی و جناب آقای دکتر طه رمضانی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به همراه جناب آقای دکتر محبی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در مورخ1400/09/26 از شرکت کشت و صنعت جوین بازدید بعمل آوردند.در این برنامه  از کارخانه اسیدسیتریک،کارخانه قند،واحد فناوری های نوین و واحد تحقیقات و تولید بذر به صورت مجزا بازدید بعمل آورند و با فعالیتها و پتانسیل های شرکت کشت و صنعت جوین آشنا شدند.در پایان برنامه بازدید ضمن برگزاری جلسه جمع بندی آقایان دکتر اسدی،دکتر رمضانی و دکتر محبی ضمن عرض خسته نباشید و خداقوت به دست اندرکاران این مجموعه با ابراز خرسندی از عملکرد چشمگیر این شرکت در زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری های متعدد جهت اشتغالزایی بیشتر بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت کشت و صنعت جوین و ضرورت اعمال سیاست های حمایتی از مجموعه شکوفا تاکید داشتند.