آغاز عملیات برداشت چغندرقند از مزارع کشاورزان محترم شهرستان جوین

به گزارش مدیر کشاورزی شرکت کشت و صنعت جوین، عملیات برداشت چغندرقند بهاره از سطح ۳۵۰۰ هکتار از مزارع چغندرکاران این شرکت در مناطق مختلف چغندرکاری از امروز آغاز شده است.
دکتر طلوعی نسب افزودند:بیش از ۲۶۰۰ نفر از پیمانکاران این شرکت با انعقاد قراردادی معادل ۱۳۵ هزار تن چغندرقند، در مساحتی حدود ۳۵۰۰ هکتار، بطور متناوب از امروز تا اواخر آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به برداشت و تحویل محصول خود به کارخانه قند جوین اقدام خواهند کرد.

🔻 به گفته ایشان، تحویل چغندرقند کشاورزان در کارخانه قند از روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ بصورت رسمی آغاز میگردد و کشاورزان محترم میتوانند محصول تولیدی خود را از ساعت ۷ صبح لغایت ۷ عصر تحویل کارخانه نمایند.

🔻 مدیریت کشاورزی شرکت به همه کشاورزان محترم چغندرکار توصیه نمودند با توجه به شرایط مناسب روزهای اخیر، هر چه زودتر نسبت به برداشت محصول خود اقدام نمایند و به امید کسب وزن و عیار بیشتر، تولیدات خود را به خطر نیندازند.

#روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین