برگزاری روز مزرعه چغندر قند بهاره

این همایش در مورخ1400/07/07با حضور جمع کثیری از کشاورزان،کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی استان و شهرستان جوین مراسم روز مزرعه چغندر قند بهاره در محل مزرعه شهید مطهری شرکت کشت و صنعت جوین برگزار گردید. در این برنامه ضمن ارائه دانش فنی و بیان مطالب بروز کشاورزی توسط مدیران و کارشناسان،در پایان جلسه به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد تا شروع یک سال زراعی خوب در پیش داشته باشند./