این واحد به عنوان اولین واحد شرکت کشت و صنعت جوین با هدف توسعه و سرمایه گذاری در بخش دامپروری در بهمن ماه سال 1377 تاسیس شد و در حال حاضر در زمینه نگهداری گاوشیری و پرورش گوساله پرواری،نگهداری گوسفند داشتی و پرورش گوسفند پرواری،تولید و پرورش طیور و تولید و پرورش شترمرغ همچنین تولید خوراک دام و طیور فعالیت می کند.

امکانات و فعالیتها

-دارای یک واحد گاوشیری به ظرفیت 850راس مولد و 1900راس کل گله

– دارای یک واحد مرغ گوشتی 180 هزار قطعه ای

-توانایی تولید سالانه 8000تن شیر و 300 تن گوشت قرمز و 2200 تن گوشت سفید در سال

-دارای 2 واحد گوسفنداری(با ظرفیت 11.000 راس کل گله) و تعداد 7.000 راس گوسفند داشتی و طرحهای به نژادی دام و خالص سازی مغانی

-دارای یک واحد خوراک دام با تولید 40 هزار تن در سال

-دارای یک واحد شترمرغ با تعداد 700قطعه کل گله و  32 پن مجهز به دستگاههای راک،ستر و هچر و پرواربندی

-دارای انبارهای مکانیزه نگهداری غله به ظرفیت 16.000 تن در سال

-پروژه احداث صنایع لبنی ، کشتارگاه و خوراک دام