تاریخچه:

واحد کشاورزی و با رویکرد تولید، تحقیقات و ترویج محصولات استراتژیک کشاورزی در سال 1378آغاز به کار نمود .

این واحد با 88 حلقه چاه و مساحت 7000 هکتار مزارع خود در زمینه تولیدات محصولات استراتژیک گندم، جو، کلزا، چغندرقند، ذرت بذری، ذرت علوفه ای، ذرت شیرین، سورگوم، یونجه، گوجه فرنگی، پیاز، و صیفی جات فعالیت می نماید.

فعالیت ها:

واحد کشاورزی علاوه بر تولید محصولات در مزارع اختصاصی دارای بخشهای مختلفی می باشد که اهم فعایت ها و توانمندیهای آن شامل موارد ذیل می گردد :

تولید بیش از 100 هزار تن انواع محصولات استراتژیک بذری و علوفه ای

مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار سنترپیوت به تعداد 102 دستگاه و سطح 3300 هکتار و سیستم قطره ای با سطح 2000 هکتار

دارای کارخانه بوجاری و ذرت خشک کنی با ظرفیت 5000 تن

دارای آزمایشگاه آب و خاک کشاورزی

مجهز به 75 دستگاه تراکتور سبک و سنگین

مجهز به بیش از 200 دستگاه دنباله بند

دارای 3 دستگاه کمباین برداشت چغندرقند هلمر و یک دستگاه پیکرهاسکر بورگن برداشت ذرت بذری و یک دستگاه لودر کلینیر چغندرقند