عملیات برداشت چغندر قند پاییزه استان گلستان و تحویل آن به کارخانه قند جوین

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، عملیات برداشت چغندرقند پاییزه از سطح 1945 هکتار از مزارع استان گلستان و تحویل آن به کارخانه قند جوین در سال جاری آغاز شد. مدیر کشاورزی مردمی کشت و صنعت جوین ضمن اعلام این خبر گفت: شرکت کشت و صنعت جوین در سطح 1945 با 516 نفر از کشاورزان گلستان پیمان دارد که تحویل آن به کارخانه قند جوین از روز چهارشنبه 16 خرداد ماه آغاز و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. ایشان اضافه کرد: با حمایت های فنی و کارشناسی از چغندرکاران گلستان، برداشت چغندر پائیزه در این دوره با مشارکت 23 دستگاه و نظارت 13 نفر از پرسنل بخش کشاورزی شرکت که در استان گلستان مستقر هستند شروع شده و پیش بینی می شود بالغ بر یکصد هزار تن چغندر قند به کارخانه قند جوین تحویل داده شود. شایان ذکر است؛ دوره اصلی رشد چغندرقند پاییزه در پاییز و زمستان طی شده و با توجه به بارش های خوب گذشته خصوصا بارش های بهاری امسال، بخش اعظم نیاز آبی چغندر پائیزه کاشته شده در گلستان، از طریق بارش های جوی تأمین و بدین ترتیب ضمن صرفه جویی در مصرف آب، تولید این گیاه با هزینه کمتری نسبت به بهاره صورت گرفته است! در حالیکه رشد چغندرقند بهاره در تابستان اتفاق می افتد و تقریباً گیاه در تمام مراحل رشد خود نیازمند به آبیاری است! شرکت کشت و صنعت جوین به همین منظور از سال ها قبل، فعالیت های خود را در استان گلستان که قابلیت کشت چغندر پاییزه را دارا می باشد آغاز کرده و در این راستا با در اختیار قرار دادن توان فنی و سخت افزاری خود در جهت توسعه کشت چغندرقند پاییزه در میان محصولات زراعی گلستان، بر حفظ منابع آبی تأکید و نقش مثبت خود را ایفا نموده است.