برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی میکروبیولوژیو طرح های تصفیه فاضلاب

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، روز چهارشنبه 1402/11/11،  کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی میکروبیولوژی با حضور مدیرعامل، مدیران واحدها و کارشناسان شرکت کشت و صنعت جوین برگزار شد.

در این کارگاه، مهندس روح ا… پناهی فرد، مسئول آزمایشگاه « R&D » توضیحاتی در مورد انواع باکتری براساس تنفس، طبقه بندی باکتری ها، روش تولیدمثل باکتری ها ، منحنی رشد  باکتری ها، کشت  باکتری، انواع محیط کشت و انواع  روش کشت باکتری ها ارائه داد.

در ادامه این کارگاه آموزشی، مهندس سیدمحمد حسینی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جوین پیرامون طرح های فاضلاب شامل تولیدگاز، برق و  کود مایع، مباحثی را مطرح نمودند.

مهندس حسینی با اشاره به استفاده از فاضلاب کارخانه قند گفت: ما نیاز به خودارزیابی داریم. گاز تولیدی فاضلاب کارخانه قند سال هاست که هدر می رود و در این سال ها باید بیش از این کار می شد. فاضلاب کارخانه باید جمع آوری و بیوگاز کاملا مهار و برق تولید شود.

وی با اشاره به استفاده بهینه و ذخیره سازی گازهای تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک گفت: دلیل درست کار کردن همان میکروارگانیزم هایی است که مهندس پناهی در مورد آن توضیح دادند. هر وقت دیدید که گاز زیاد شد و بو زیاد بود بدانید که میکروارگانیزم های فاضلاب خوب کار می کنند. باید گازها رو کنترل و ذخیره کرد. با این گاز باید کوره بخار را روشن کرد و یا با ژنراتور برق تولید کرد که این ها همه تولید پول است. گازها باید به سمت ژنراتور بروند و برق تولید شود. این قسمت در اسیدسیتریک اجرا نشده که باید اجرا شود.

مهندس حسینی با اشاره به فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک افزود: حداقل 60 درصد گاز تولیدی فاضلاب متان است، گازی که در منازل استفاده می شود. همان کاری که هندی ها از سال ها قبل از آن استفاده می کنند، بدون کمپرسور و … که همین گازگیری در تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک هم بدون کمپرسور تست شده است. بی هوازی تولیدکننده گاز و کود مایع است. بهترین گازگیر، آی سی رآکتور است. گاز آن راه فرار ندارد و یک راه خروجی دارد که می بایست گاز خروجی را ذخیره و استفاده کنیم. که الحمدا… این کار از سالهای گذشته راه افتاده و نتیجه آن مشاهده شده است.

وی با تآکید بر بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر فاضلاب اسیدسیتریک گفت: اگر باکتری ها پیر شوند یا پیر باشند و یا تغذیه خوب نباشد یا PH تنظیم نباشد و یا در فاضلاب تولیدی روغن باشد در فرایند تصفیه ایجاد کف می شود که این ها باید کنترل و بررسی شود.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جوین با تأکید بر استفاده بهینه از کود واحدهای دامداری، راه اندازی چرخه تبخیر و جلوگیری از انباشت کود و تجمع مگس و سایر حشرات، به مدیران واحدهای مربوطه توصیه نمودکه با تصمیمات مناسب از این نا به سامانای ها جلوگیری کنند و در ادامه و گفت: در واحدهای گاوداری و سایر بخش های دامداری، اگر کودها مرتب جمع شوند و در فضای سرپوشیده تخمیر شود گازش گرفته شود. کود مایع گرفته شود کود جامد هم گرفته شود تولید مگس به حداقل می رسد. ما باید کانون های تولید مگس را جمع کنیم. برنامه و هدف ما باید این باشد که فاضلاب مایع از دامداری ها به تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک یا تولید کود مایع فناوری ها انتقال داده شود و در آنجا استفاده شود در این صورت همه این ها تولید ثروت خواهد بود.

مهندس حسینی با مقایسه هزینه و میزان تولید برق به روش خورشیدی و روش فوق گفت: هزینه فاز اول نیروگاه خورشیدی 170 میلیارد تومان شده و روزانه 2 مگاوات برق مداوم تولید می کند و در بهترین حالت هم 10 مگاوات برق نمی دهد. اینجور نیست که تابش هر چه بیشتر باشد تولید بیشتر باشد و روی آن می توان همان 2 مگاوات مستمر و مداوم را حساب کرد. فاز دوم هم هزینه اش 210 میلیارد تومان است و اگر فاز دوم هم 2 مگاوات برق مداوم  بدهد یعنی برای یک مگاوات 85 میلیارد تومان پول خرج شده است در حالی که ما همان 2 مگاوات برق را می توانیم به راحتی  از گاوداری و فاضلاب اسیدسیتریک بگیریم.با 15 میلیارد تومان هزینه  سرمایه گذاری برای موتور ژنراتور و 5 میلیارد هم جوانب کار که در مجموع با 20 میلیارد تومان، 2 مگاوات برق تولید شده و ایستگاه تزریق جریان را هم کنارش قرار می دهیم. می بینید که چقدر راحت است؟ مدیران باید همکاری کنند و این پروژه ها باید عملی شود.

مهندس حسینی گفت: ولی ما در حال حاضر  این کودها را در نقطه ای ذخیره کردیم که هم باعث افزایش مگس شده و هم این فرصت بسیار بزرگ و در دسترس تولید ثروت را از دست داده ایم. درخواست بنده این است که این امر محقق شود. کود مایع به اسیدسیتریک پمپ شود و این فرایند به نتیجه برسد.

مدیرعامل کشت و صنعت جوین در ادامه با اشاره به کمبود منابع آب و روی آوردن شرکت ها و کارخانه ها به استفاده از آب فاضلاب گفت: منابع آب کم شده و تقاضا برای استفاده از فاضلاب در کارخانه ها زیاد شده است.

به عنوان نمونه فولاد سبزوار در شهرهای اطراف دنبال خرید آب فاضلاب است در حالی که شهرها ،فاضلابشان را فروخته اند. پس فاضلاب درآمدزا است. شرکت خمیرمایه رضوی برای فاضلابش سیستم « اوا پراتور» گذاشته است که فاضلاب را تبخیر می کند، کندانس کرده و از  آب کندانس آن استفاده می کند. این ها همه نعمت و امکان و قابل استفاده هستند. فاضلاب الان آب حساب می شود منتها به آن آب خاکستری می گویند. یعنی برای کشاورزی و باغ و حتی برگشت به حفظ تولید مفید است.

مهندس حسینی خاطرنشان کرد: این فاضلاب باید تولید و فروش داشته باشد. اول محصولات کشاورزی و فضای سبز، بعد برق، بعد کود مایع،کود خشک و کمپوست، ویناس، گچ و مسیلیوم که همه این ها قابل فروش است. این یک صنعت بزرگ است. یک مرکز ارزشمند و جامعی است که باید سازمانش پیاده شود. ما هم می توانیم به  سیستم های تخمیر روز دنیا  دست پیدا کنیم و هیچ کاری ندارد و باید کم کم فناوری به این سمت برود.. این ها همه پول و ثروت است و روزی می رسد که برای این کودها صف می بندند. باید در این مسیر حرکت کرده و پروژه ها را تکمیل کنیم که هم به درآمد تبدیل شود و هم مسایل اجتماعی و زیست محیطی را حل کند.