مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت جوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، در روز پنجشنبه1402/11/12 مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت جوین در محل مرکز شهرستان جوین برگزار شد.

در این مجمع فوق العاده که با حضور درصد مالکیتی 81/47% سهامداران برگزار شد؛ گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه قرائت شد و مواردی از جمله افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید و تطابق ماده 14 و 20  اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

با تصویب سهامداران، میزان سهام شرکت کشت و صنعت جوین در این مجمع عمومی فوق العاده از 7,455,240 میلیون ریال به 14,910,480میلیون ریال افزایش یافت.

 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت کشت و صنعت جوین

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-196 مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/12 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی میکروبیولوژیو طرح های تصفیه فاضلاب

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، روز چهارشنبه 1402/11/11،  کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی میکروبیولوژی با حضور مدیرعامل، مدیران واحدها و کارشناسان شرکت کشت و صنعت جوین برگزار شد.

در این کارگاه، مهندس روح ا… پناهی فرد، مسئول آزمایشگاه « R&D » توضیحاتی در مورد انواع باکتری براساس تنفس، طبقه بندی باکتری ها، روش تولیدمثل باکتری ها ، منحنی رشد  باکتری ها، کشت  باکتری، انواع محیط کشت و انواع  روش کشت باکتری ها ارائه داد.

در ادامه این کارگاه آموزشی، مهندس سیدمحمد حسینی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جوین پیرامون طرح های فاضلاب شامل تولیدگاز، برق و  کود مایع، مباحثی را مطرح نمودند.

مهندس حسینی با اشاره به استفاده از فاضلاب کارخانه قند گفت: ما نیاز به خودارزیابی داریم. گاز تولیدی فاضلاب کارخانه قند سال هاست که هدر می رود و در این سال ها باید بیش از این کار می شد. فاضلاب کارخانه باید جمع آوری و بیوگاز کاملا مهار و برق تولید شود.

وی با اشاره به استفاده بهینه و ذخیره سازی گازهای تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک گفت: دلیل درست کار کردن همان میکروارگانیزم هایی است که مهندس پناهی در مورد آن توضیح دادند. هر وقت دیدید که گاز زیاد شد و بو زیاد بود بدانید که میکروارگانیزم های فاضلاب خوب کار می کنند. باید گازها رو کنترل و ذخیره کرد. با این گاز باید کوره بخار را روشن کرد و یا با ژنراتور برق تولید کرد که این ها همه تولید پول است. گازها باید به سمت ژنراتور بروند و برق تولید شود. این قسمت در اسیدسیتریک اجرا نشده که باید اجرا شود.

مهندس حسینی با اشاره به فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک افزود: حداقل 60 درصد گاز تولیدی فاضلاب متان است، گازی که در منازل استفاده می شود. همان کاری که هندی ها از سال ها قبل از آن استفاده می کنند، بدون کمپرسور و … که همین گازگیری در تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک هم بدون کمپرسور تست شده است. بی هوازی تولیدکننده گاز و کود مایع است. بهترین گازگیر، آی سی رآکتور است. گاز آن راه فرار ندارد و یک راه خروجی دارد که می بایست گاز خروجی را ذخیره و استفاده کنیم. که الحمدا… این کار از سالهای گذشته راه افتاده و نتیجه آن مشاهده شده است.

وی با تآکید بر بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر فاضلاب اسیدسیتریک گفت: اگر باکتری ها پیر شوند یا پیر باشند و یا تغذیه خوب نباشد یا PH تنظیم نباشد و یا در فاضلاب تولیدی روغن باشد در فرایند تصفیه ایجاد کف می شود که این ها باید کنترل و بررسی شود.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جوین با تأکید بر استفاده بهینه از کود واحدهای دامداری، راه اندازی چرخه تبخیر و جلوگیری از انباشت کود و تجمع مگس و سایر حشرات، به مدیران واحدهای مربوطه توصیه نمودکه با تصمیمات مناسب از این نا به سامانای ها جلوگیری کنند و در ادامه و گفت: در واحدهای گاوداری و سایر بخش های دامداری، اگر کودها مرتب جمع شوند و در فضای سرپوشیده تخمیر شود گازش گرفته شود. کود مایع گرفته شود کود جامد هم گرفته شود تولید مگس به حداقل می رسد. ما باید کانون های تولید مگس را جمع کنیم. برنامه و هدف ما باید این باشد که فاضلاب مایع از دامداری ها به تصفیه خانه فاضلاب اسیدسیتریک یا تولید کود مایع فناوری ها انتقال داده شود و در آنجا استفاده شود در این صورت همه این ها تولید ثروت خواهد بود.

مهندس حسینی با مقایسه هزینه و میزان تولید برق به روش خورشیدی و روش فوق گفت: هزینه فاز اول نیروگاه خورشیدی 170 میلیارد تومان شده و روزانه 2 مگاوات برق مداوم تولید می کند و در بهترین حالت هم 10 مگاوات برق نمی دهد. اینجور نیست که تابش هر چه بیشتر باشد تولید بیشتر باشد و روی آن می توان همان 2 مگاوات مستمر و مداوم را حساب کرد. فاز دوم هم هزینه اش 210 میلیارد تومان است و اگر فاز دوم هم 2 مگاوات برق مداوم  بدهد یعنی برای یک مگاوات 85 میلیارد تومان پول خرج شده است در حالی که ما همان 2 مگاوات برق را می توانیم به راحتی  از گاوداری و فاضلاب اسیدسیتریک بگیریم.با 15 میلیارد تومان هزینه  سرمایه گذاری برای موتور ژنراتور و 5 میلیارد هم جوانب کار که در مجموع با 20 میلیارد تومان، 2 مگاوات برق تولید شده و ایستگاه تزریق جریان را هم کنارش قرار می دهیم. می بینید که چقدر راحت است؟ مدیران باید همکاری کنند و این پروژه ها باید عملی شود.

مهندس حسینی گفت: ولی ما در حال حاضر  این کودها را در نقطه ای ذخیره کردیم که هم باعث افزایش مگس شده و هم این فرصت بسیار بزرگ و در دسترس تولید ثروت را از دست داده ایم. درخواست بنده این است که این امر محقق شود. کود مایع به اسیدسیتریک پمپ شود و این فرایند به نتیجه برسد.

مدیرعامل کشت و صنعت جوین در ادامه با اشاره به کمبود منابع آب و روی آوردن شرکت ها و کارخانه ها به استفاده از آب فاضلاب گفت: منابع آب کم شده و تقاضا برای استفاده از فاضلاب در کارخانه ها زیاد شده است.

به عنوان نمونه فولاد سبزوار در شهرهای اطراف دنبال خرید آب فاضلاب است در حالی که شهرها ،فاضلابشان را فروخته اند. پس فاضلاب درآمدزا است. شرکت خمیرمایه رضوی برای فاضلابش سیستم « اوا پراتور» گذاشته است که فاضلاب را تبخیر می کند، کندانس کرده و از  آب کندانس آن استفاده می کند. این ها همه نعمت و امکان و قابل استفاده هستند. فاضلاب الان آب حساب می شود منتها به آن آب خاکستری می گویند. یعنی برای کشاورزی و باغ و حتی برگشت به حفظ تولید مفید است.

مهندس حسینی خاطرنشان کرد: این فاضلاب باید تولید و فروش داشته باشد. اول محصولات کشاورزی و فضای سبز، بعد برق، بعد کود مایع،کود خشک و کمپوست، ویناس، گچ و مسیلیوم که همه این ها قابل فروش است. این یک صنعت بزرگ است. یک مرکز ارزشمند و جامعی است که باید سازمانش پیاده شود. ما هم می توانیم به  سیستم های تخمیر روز دنیا  دست پیدا کنیم و هیچ کاری ندارد و باید کم کم فناوری به این سمت برود.. این ها همه پول و ثروت است و روزی می رسد که برای این کودها صف می بندند. باید در این مسیر حرکت کرده و پروژه ها را تکمیل کنیم که هم به درآمد تبدیل شود و هم مسایل اجتماعی و زیست محیطی را حل کند.

شماره سوم (دی ماه1402)نشریه داخلی شرکت کشت و صنعت جوین منتشر شد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده(اصلاحیه)

پبرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منشر شده در روزنامه قدس خراسان به شماره 10285 مورخ1402/10/27 بدینوسیله دستور جلسه به شرح ذیل اصلاح می گردد.

پایان چهل و هفتمین بهره برداری چغندر قند بهاره کارخانه قند جوین

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، چهل و هفتمین بهره برداری چغندر قند بهاره کارخانه قند جوین در روز 1402/10/30 به پایان رسید.

مهندس بهزادی مدیرکارخانه قند جوین با اعلام این خبر گفت: طی این دوره بهره برداری بالغ بر 343 هزار و 142 تن چغندر قند بهاره از چغندرکاران دریافت شد که از این میزان 332 هزار تن مصرف شد.

مهندس بهزادی افزود: در چهل و هفتمین دوره بهره برداری که نزدیک به 90 روز به طول انجامید، افزون بر 43 هزار تن شکر سفید تولید شد.

وی با اشاره به سایر محصولات تولید شده گفت: همچنین حدود 19 هزار تن تفاله و بیش از 19 هزار تن ملاس هم از 332هزار تن چغندر قند مصرفی استحصال شد. مدیر کارخانه قند جوین با اشاره به دوره آتی بهره برداری کارخانه قند افزود: دوره بعدی بهره برداری کارخانه قند با ورود چغندر قند پاییزه استان گلستان از 15 خرداد ماه سال آینده آغاز و تا اول تیرماه ادامه خواهد داشت که طی آن مدت بین 70 هزار تا 130 هزار تن چغندر قند از چغندرکاران تحویل گرفته می شود

تأسیس دانشگاه علمی کاربردی کشت و صنعت جوین؛ گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی

ایجاد دانشگاه و فضاهای آموزشی در مناطق محروم، علاوه بر توسعه علمی، آثار اجتماعی مثبتی هم برای آن مناطق خواهد داشت. زیرا برای همه این امکان وجود ندارد که در نقاط برخوردار ادامه تحصیل دهند و باید با توسعه متوازن مراکز آموزشی، امکان قبولی و تحصیل بومی افراد فراهم شود.

شرکت کشت و صنعت جوین، جدا از مسیر اصلی فعالیت های اقتصادی خود از همان روزهای ابتدایی دغدغه آموزش و اعتلای فرهنگ شهرستان جوین را نیز داشت  و به همین منظور و در راستای فعالیت های اجتماعی و عدالت آموزشی دست به احداث مدرسه کاردانش در نقاب زد و در ادامه نیز به تأسیس سه دانشگاه و رشد و فعالیت آنان کمک کرد.

یکی از مراکز آموزشی که همچنان در شرکت کشت و صنعت جوین فعال بوده و سالانه پذیرای تعداد قابل توجهی از دانشجویان است، دانشگاه علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت جوین می باشد.

آقای اکرمیان رییس دانشگاه علمی کاربردی کشت و صنعت جوین در مورد چرایی تأسیس این مرکز گفت: اصولاً ماهیت دانشگاه های علمی کاربردی حضور در جوار صنعت است و وجود این دانشگاه با حضور در شرکت های صنعتی معنا پیدا می کند. در استان خراسان رضوی، 12 دانشگاه علمی کاربردی در کنار صنعت فعالیت دارند که مرکز علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت جوین، یکی از اولین مراکز تأسیس شده در کنار صنعت در استان به حساب می آید. این مرکز با تعامل و همکاری های سازنده با مدیریت محترم شرکت کشت و صنعت جوین نزدیک 13 سال است که در حال فعالیت می باشد.

رییس دانشگاه علمی کاربردی کشت و صنعت جوین افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت جوین در مهر ماه سال 1390 با پذیرش 9 دانشجو در رشته کاردانی شیمی صنایع غذایی آغاز به کار کرد و سالانه در 23 رشته کاردانی و کارشناسی، پذیرش دانشجو دارد و حداقل 9 رشته آن با به حد نصاب رسیدن ظرفیت دانشجو در طول سال فعال است.

وی با اشاره به تعداد دانشجویان این مرکز گفت: این دانشگاه به طور میانگین سالانه 110 نفر پذیرش و حدود 70 نفر هم فارغ التحصیل دارد و تاکنون حدود 700 نفر از ابتدای تأسیس این دانشگاه، فارغ التحصیل شده اند.

آقای اکرمیان در پایان با اشاره به امکانات و ظرفیت های موجود در این دانشگاه افزود: تحصیل کارکنان شرکت در این مرکز و استفاده دانشجویان از امکانات آزمایشگاهی، صنعتی و کشاورزی شرکت کشت و صنعت جوین و همچنین جذب فارغ التحصیلان این دانشگاه توسط شرکت کشت و صنعت جوین از جمله مزایای تحصیل در این دانشگاه است که در همین راستا تعداد قابل توجهی هم از دانشجویان در این شرکت جذب شده و مشغول به کار هستند.

شایان ذکر است که در حال حاضر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت جوین بیش از 200 دانشجوی فعال در حال انتخاب واحد دارد.